Events & Agendas


Masa Aturcara
8:15 pagi Pendaftaran / Minum Pagi
8:45 pagi

Sesi Townhall

 1. MBOT Towards 2020 oleh: YBrs. Ts. Mohd Nazrol Bin Marzuke, Pendaftar MBOT

 2. Accreditation Updates oleh: YBrs. Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Rusllim Mohamed, Pengarah Technology and Technical Accreditation Secretariat

 3. Modular Professional Certification (CS) oleh: YBrs. Ts. Lee Hwee Hsiung, Head of Cyber Security Professional Development Department, CyberSecurity Malaysia

 4. Institute of Engineering Technology oleh: Ir. Prof. Dr. Leong Wai Yie, Dekan Fakulti Kejuruteraan & Teknologi Maklumat MAHSA University

10:00 pagi

Forum "Future of Works towards IR4.0: TVET Pathway for Cyber Security Professionals

11:30 pagi Pembentangan Kriteria CPD oleh Pengerusi Jawatankuasa Kualiti, Latihan dan Pendidikan
12:00 tengahari Pembentangan Sistem CPD MBOT
12:30 tengahari Makan Tengahari
2:00 petang
 • Ketibaan YB Dato' Haji Mahfuz Haji Omar, Timbalan Menteri, Kementerian Sumber Manusia
 • Nyanyian Lagu Negaraku
 • Bacaan Doa
2:15 petang
 • Ucapan Alu-aluan oleh Presiden MBOT
 • Ucapan Pengenalan oleh Pengerusi Ahli Lembaga Pengarah CyberSecurity Malaysia
 • Ucapan Perasmian oleh YB Timbalan Menteri, MOHR
 • Perasmian Modular Professional Certification di antara MBOT, JPK dan CSM
2:40 petang
 • Majlis Pertukaran Memorandum Persefahaman di antara MBOT dengan Panel Teknologi dan 
 • Majlis Anugerah MBOT
 • VIP Walkabout Exhibition (Booth)
3:30 petang Sidang Media Bersama - YBTM MOHR, JPK, MBOT & CSM
4:00 petang Minum Petang dan Bersurai
   
  Aktiviti 1: Awareness Programme by Cyber Security Experts
2:00 petang Pendaftaran
2:30 petang

Pembentangan

 1. "CyberSecurity Malaysia Initiatives in Capacity and Capability Building" oleh En. Salman Bin Abd Wahab (Pengurus, Jabatan Pembangunan Profesional Keselamatan Siber, CSM)
 2. "Understanding Cyber Security Adoption for Working Professionals" oleh Dr. Jeffrey Bannister (Chief Technology Officer, Orbitage Sdn Bhd)
 3. "Global ACE Scheme" oleh En. Ruhama Bin Mohammed Zain (Specialist, Jabatan Pembangunan Profesional Keselamatan Siber, CSM)
4:00 petang Sesi Soal Jawab
4:30 petang Bersurai
Masa Aturcara
9:00 pagi Pendaftaran / Minum Pagi
9:30 pagi

Forum Wacana Future of Works towards IR 4.0: TVET Pathway for Cyber Security Professionals with Industry Recognition

 • Moderator: Ts Lee Hwee Hsiung (Ketua Jabatan, Pembangunan Profesional Keselamatan Siber, CyberSecurity Malaysia
 • Pembentang:
  • Encik Mohd Sukri Bin Ismail (Pengarah MOSQ, Jabatan Pembangunan Kemahiran)
  • Ts Mohd Khairuddin Bin Rais (Timbalan Pendaftar, Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT))
  • Dr. Jeffrey Bannister (Ketua Pegawai Teknologi, Orbitage Sdn Bhd)
 • Sesi Soal Jawab
10:45 pagi

Nyanyian Lagu Negaraku dan Malaysia Bersih

10:55 pagi

Bacaan Doa

11:00 pagi Pengenalan Projek Pensijilan Modular Profesional (Keselamatan Siber) Zon Utara oleh Lt Kol Mustaffa Bin Ahmad (Bersara) C|CISO (Naib Presiden Kanan, Bahagian Outreach dan Pembangunan Kapasiti, CyberSecurity Malaysia)
11:15 pagi
 • Ucapan Perasmian oleh Yang Berusaha Encik Mohd. Yusuri Bin Yusof (Pengarah Eksekutif, Kedah Industrial Skills Management Centre (KISMEC))
 • Gimik Perasmian Pensijilan Profesional Modular Keselamatan Siber (Zon Utara) di antara MBOT, JPK, CSM dan KISMEC
11:35 pagi Sidang Media Bersama YBrs. Encik Mohd. Yusuri Bin Yusof (Pengarah Eksekutif, KISMEC), MBOT, JPK dan CSM
12:05 tengahari Makan Tengahari
12:30 tengahari

Bersurai

   
  Please click here to register
Masa Aturcara
8:30 pagi Pendaftaran / Minum Pagi
9:00 pagi Kata-kata Aluan oleh YBrs. Encik Daniel Ng Chai Cheong (Timbalan Pengarah, Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah)
9:10 pagi

Pengenalan Projek Pensijilan Profesional Modular (Keselamatan Siber) Zon Malaysia Timur oleh Lt Kol Mustaffa Bin Ahmad (Bersara) C|CISO (Naib Presiden Kanan, Bahagian Outreach dan Pembangunan Kapasiti, CyberSecurity Malaysia)

9:30 pagi

Forum Wacana Future of Works Towards IR 4.0: TVET Pathway for Cyber Security Professionals Towards Industry Recognition

 • Moderator: Lt Kol Mustaffa Bin Ahmad (Bersara) C|CISO (Naib Presiden Kanan, Bahagian Outreach dan Pembangunan Kapasiti, CyberSecurity Malaysia)
 • Pembentang:
  • Encik Mohd Sukri Bin Ismail (Pengarah MOSQ, Jabatan Pembangunan Kemahiran)
  • Dr. Nurazzi Bin Norizan (Timbalan Pengarah, Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT)) 
  • Mr. Clement Arul (Ketua Pegawai Eksekutif, Kaapagam Sdn Bhd)
 • Sesi Joal Jawab
11:00 pagi Ketibaan YB Datuk Seri Panglima Datuk Wilfred Madius Tangau (Timbalan Ketua Menteri, Negeri Sabah)
11:15 pagi Nyanyian Negaraku dan Malaysia Bersih
11:30 pagi

Bacaan Doa

11:35 pagi
 • Ucapan Aluan dan kerjasama strategik antara JPK, MBOT dan CSM oleh Dato’ Ts. Dr. Haji Amirudin Bin Abdul Wahab (Ketua Pegawai Eksekutif, CyberSecurity Malaysia)
 • Ucapan Perasmian oleh YB Timbalan Ketua Menteri Sabah
 • Perasmian Pensijilan Profesional Modular (Keselamatan Siber) Zon Malaysia Timur di antara MBOT, JPK dan CSM
12:05 tengahari Sidang Media Bersama YB Timbalan Ketua Menteri Sabah, JPK, MBOT, dan CSM
12:30 tengahari Makan Tengahari dan Pendaftaran bagi sesi Pembentangan oleh Panel Pakar Teknologi Keselamatan Siber (TEP)
2:00 petang

Pembentangan oleh Panel Pakar Teknologi Keselamatan Siber (TEP) 

Tajuk: Human Capital Development for the Cyber Security Technology Field

 1. “CyberSecurity Malaysia Initiatives in Capacity and Capability Building” - En. Salman Bin Abd Wahab (Pengurus, Pembangunan Profesional Keselamatan Siber, CSM)
 2. “Understanding Cyber Security Adoption for Working Professionals” - Mr. Clement Arul (Ketua Pegawai Eksekutif, Kaapagam Sdn Bhd)
 3. “Global ACE Scheme” - En. Ruhama Mohammed Zain (Specialist, Pembangunan Profesional Keselamatan Siber, CSM)
 4. “Global ACE Scheme Membership: Initiative for Lifelong Learning” - CIk Zafreida Zahrullayali (Eksekutif Kanan, Pembangunan Profesional Keselamatan Siber, CSM)
4:00 petang Sesi Soal Jawab
4:30 petang Bersurai
   
  Please click here to register